Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Есперантски дом на културата "Д-р Иван Кирчев"
Адрес
Град: Разград  7200
Улица/квартал: ул. Св. Климент 36 ап. 1 карта
Email: esperanto_razgrad@mail.bg
dkateva@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90604
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитринка Минкова Катева председател Отговорно лице