Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национална мрежа на родителите
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 7А карта
Телефони: +359 2 988 58 62
Факс: +359 2 988 58 62
Email: office@nmr.bg
Url: http://nmr.bg
Тематики
Изкуство, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90591
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://nmr.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Явор Ганчев Лице за контакт
Гаяне Минасян председател Отговорно лице