Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Милена Авелок
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1 бл.1 вх. А ет. 3 ап. 12 карта
Телефони: +359 899 193 371
Email: milena.avelok@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91008
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Милена Николаева Колева Отговорно лице