Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФРАНЧАЙЗИНГ БГ
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Антон П. Чехов 58 карта
Телефони: 0887 428-328
Email: biliarsky@abv.bg
Url: http://www.franchising.bg
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92497
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Ивайлов Билярски управител Отговорно лице