Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РА Евромедия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Позитано 20 карта
Телефони: +359 2 943 46 64
Факс: +359 2 944 26 26
Email: cve_cve21@abv.bg
cvetinaivanova@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7295  (Стари кодове: 978-619-90261, 978-954-92646)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Стефанова Шаренкова управител Отговорно лице
Цветина Иванова Лице за контакт
Цветелина Марковска Лице за контакт