Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БиЕмДжи
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: бул. Черни връх 51 ет. 5 карта
Телефони: (02)460-50-60
Факс: (02)460-50-61
Email: office@bmg.bg
Тематики
Архитектура и дизайн
Статус
Активен
Кодове 978-954-92128
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Харизанов изп. директор Отговорно лице