Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гущеров и син
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Хан Крум 31 карта
Телефони: (02)810-04-11
Факс: (02)810-04-12
Email: a.rakov@orel-invest.com
dhg@lizardbg.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92963
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христиан Гущеров председател на СД Отговорно лице
Атанас Раков изп. директор Отговорно лице