Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Багра
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Княгиня Мария-Луиза 124 карта
Телефони: (032)600-528; 600-511
Факс: 632-010
Тематики
Музика, Поезия, История, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-954-9529
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Рашев Чакъров Отговорно лице