Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бико България
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Георги Бакалов 12 карта
Телефони: (02)870-76-79
Email: ivo_nikolov@mail.bg
Url: http://www.bicobg.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-90048
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иво Николов управител Отговорно лице