Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академика МР
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: бул. М. Д. Скобелев 58 карта
Телефони: +359 2 971 33 00
Email: contact@parvamatematicheska.com
Url: https://parvamatematicheska.com/
Тематики
Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Математика и статистика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-92141
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антония Георгиева Влъчкова управител Отговорно лице
Иванка Илиева Недялкова Лице за контакт