Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Изкуство"
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Троянски проход срещу 14 карта
Телефони: +359 2 915 99 55
Факс: +359 2 915 99 66
Email: office@azholding.com
Url: http://www.azholding.com
Тематики
Изкуство, Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, Фотография, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателство "Изкуство" е импринт на Рекламна къща АЯ
Кодове 978-619-90200  (Стари кодове: 978-954-90661)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Борисов Димитров управител Отговорно лице
Светломир Мариновски Лице за контакт