Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Библиоскоп
Адрес
Град: София  1359
Улица/квартал: жк Люлин 4, бл. 412 ет. 2 ап. 52 карта
Телефони: 0884 297-679, 0886 466-472, 0887 294-305
Email: bulgarica@biblioskop.com
bookpublishing@biblioskop.com
Url: http://www.biblioskop.wordpress.com
Тематики
Научно-популярна литература, Литература, езикознание, лингвистика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8586
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Силвия Илиева Вълкова управител Отговорно лице
Васил Йорданов Загоров Лице за контакт