Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академия на МВР
Адрес
Град: София  1715
Улица/квартал: жк Младост 4, бул. Александър Малинов 1 карта
Телефони: +359 2 982 92 12; +359 2 982 92 14
Факс: +359 2 974 37 85
Email: trainingdepartment@mvr.bg
Тематики
Право, Военно дело, Техника, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-954-348  (Стари кодове: 978-954-8792)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дн Любомир Тимчев ректор Отговорно лице
Кирил Мерджев Лице за контакт
Снежана Папазова Лице за контакт