Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пасита медия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Струмица 1 вх. Б карта
Телефони: +359 888 587 799
Email: box@pasita.net
Url: http://www.pasita.net
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-92494  (Стари кодове: 978-954-91910)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Панайотов Славчев Лице за контакт
Огнян Цанков Делибозов управител Отговорно лице