Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Даниела Убенова
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2, Комплекс Цариградски 280 Г 1 карта
Телефони: (02)943-38-08, 0896 616-208
Email: d_ubenova@abv.bg
Url: http://www.danielaubenova.com
Тематики
Книги за изучаване на език, Учебници за СОУ, Книга-игра, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-791  (Стари кодове: 978-954-8155)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Биланска управител Отговорно лице