Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Даниела Убенова
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Цариградски комплекс 280 Г 1 карта
Телефони: +359 896 616 208
Email: info@danielaubenova.com
Url: https://danielaubenova.com
Тематики
Книги за изучаване на език, Учебници за СОУ, Книга-игра, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-791  (Стари кодове: 978-954-8155)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Стефанова Биланска управител Отговорно лице