Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Акцент 96
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Екатерина Симитчийска 3 карта
Телефони: +359 2 943 41 91
Факс: +359 2 943 47 01
Email: contact@accent96.com
Url: http://www.accent96.com
Тематики
Изкуство, История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90854  (Стари кодове: 978-954-90260)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Чавдар Атанасов управител Отговорно лице
Весела Трънска Лице за контакт