Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ВИТАЛ
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Симеон Велики 8 вх. Е карта
Телефони: +359 888 352 927
Email: ik_vital@mail.bg
Тематики
Икономика, История, Биографии, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7569  (Стари кодове: 978-954-8259)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Велин Асенов Аргатски Отговорно лице