Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АТЛ-50
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 25 карта
Телефони: +359 2 981 74 98; +359 2 981 84 79; +359 2 981 31 46
Факс: +359 2 986 07 97
Email: office@atl-50.com
Url: https://www.atl-50.com/
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7687  (Стари кодове: 978-619-7194, 978-954-91655, 978-954-92848)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветан Русанов Лице за контакт
Стефан Стоев Лице за контакт
Тодор Павлов Костадинов управител Отговорно лице