Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИВРАЙ
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище, ул. Дюлински проход бл. 32 ап. 63 карта
Телефони: +359 2 859 75 70, +359 886 033 999
Email: ivrai_r.konstantinova@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7712  (Стари кодове: 978-954-91210, 978-954-90684, 978-954-9388)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райна Константинова Петкова Отговорно лице