Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИВРАЙ
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 32 ап. 63 карта
Телефони: (02)859-75-70
Email: ivrai@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9388  (Стари кодове: 978-954-91210, 978-954-90684)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Петков управител Отговорно лице