Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лейди Галия
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: ул. Ал. Туранджа 49 карта
Email: ladygalia.sa@gmail.com
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90470
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галя Илиева Мейбъргх Отговорно лице