Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Български адвокати за правата на човека
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Гурко 49 вх. А карта
Телефони: (02)980-39-67
Факс: (02)986-66-23
Тематики
Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-8094  (Стари кодове: 978-954-91021, 978-954-90548)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диляна Гитева-Ганчева председател на УС Отговорно лице