Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФИЛВЕСТ
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин бл. 714 вх. А ет. 5 ап. 13 карта
Телефони: (02)827-96-05
Email: filvest@bitex.com
Тематики
Философия, Музика, Обществени науки, социология, Поезия, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9346  (Стари кодове: 978-954-8688)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Наско Топалов Лице за контакт
Сашо Петков Савов Отговорно лице