Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение за социална работа с млади хора - Съучастие
Адрес
Град: Варна  9020
Улица/квартал: жк Възраждане 22 ап. 91 карта
Телефони: (052)722-425
Email: ilriz@yahoo.com
Тематики
Психология, Обществени науки, социология, Социални грижи, социално осигуряване, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9686
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илиян Стефанов Ризов Отговорно лице