Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АрхЛИБРИ
Адрес
Град: София  1164
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 1 ет. 12 карта
П.К.: 20
Телефони: (02)963-45-17
Факс: (02)865-64-35
Email: archlibri@netissat.bg
Url: http://www.bulfurniture.com
Тематики
Архитектура и дизайн, Лека промишленост
Статус
Активен
Кодове 978-954-352  (Стари кодове: 978-954-90653, 978-954-91306)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
арх. Галина Димитрова Димитрова управител Отговорно лице