Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Конфедерация на българските писатели
Адрес
Град: Бургас  8018
Улица/квартал: жк Зорница бл. 6 ап. 53 карта
П.К.: 39
Телефони: +359 896 115 926
Email: konfederacia_bg.pisateli@abv.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7411
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислав Димитров Марашки председател Отговорно лице