Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Прес"
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113A карта
Телефони: (02)975-20-46
Email: pres@pres.bg
shop@pres.bg
Url: http://www.pres.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Книги за изучаване на език, Спорт, Периодични издания, Енциклопедии, справочници, речници, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-954-308  (Стари кодове: 978-954-91126)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Русева Петрова Отговорно лице