Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Божич
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Иларион Макариополски 10 вх. А карта
Телефони: +359 56 99 19 07, +359 899 862 056
Email: bojich__bg@abv.bg
Тематики
Поезия, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7655  (Стари кодове: 978-954-9925, 978-954-91820, 978-954-90830, 978-619-7181)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пенка Божкова управител Отговорно лице