Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Емилия Искренова
Адрес
Град: Перник  2300
Улица/квартал: кв. Твърди ливади 47/8 А карта
Телефони: +359 899 673 573
Email: emiliya.iskrenova@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91501
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Веселинова Искренова Отговорно лице