Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АРТ ФАКТИ
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Киев 26 ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: 0887 195-570
Email: art_facts@abv.bg
Url: http://www.buda-la.com
Тематики
Поезия, Хумор, сатира
Статус
Активен
Кодове 978-619-90009
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Георгиев Кривенчев управител Отговорно лице