Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФОНДАЦИЯ "Трейс за хората"
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: кв. Лозенец, ул. Никола Образописов 12 карта
Телефони: +359 2 806 66 80
Факс: +359 2 608 07 11
Email: mariela_ar@tracebg.com
Url: http://www.traceforpeople.com/
Тематики
История на изкуството, История, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90865
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариела Рунтева Лице за контакт
Десислава Иванова Любенова изпълнителен директор Отговорно лице