Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Пенчо Славейков"- Варна
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: бул. Сливница 34 карта
Телефони: +359 52 659 161
Факс: +359 52 659 132
Email: office@libvar.bg
Url: http://www.libvar.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Библиография и библиотекознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-91526
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Емилия Милкова директор Отговорно лице
Кристиана Димчева Лице за контакт