Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
REXINTEGRA
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Гео Милев, ул. Маестро Михаил Милков 4 ет. 4 карта
Телефони: (02)971-12-64
Факс: (02)971-12-64
Email: office@rexintegra.com
Url: http://www.rexintegra.com
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-92934
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Венелинов Бакърджиев управител Отговорно лице