Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Грамма
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Сопот 9 карта
Телефони: +35964 805 682,+359 899 174 227
Факс: +35964 805 682
Email: gramma@gramma-bg.com
Url: http://www.gramma-bg.com
Тематики
Аудио-визуални материали, видео, Пътуване и туризъм, Книги за изучаване на език, Литература, езикознание, лингвистика, Спорт, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-2943  (Стари кодове: 978-954-8805)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Панайот Стефанов Първанов управител Отговорно лице