Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Коала прес
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Атанас Каменаров 11 карта
Телефони: +359 32 642 102
Email: info@koalapress.com
Url: http://www.koalapress.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-261  (Стари кодове: 978-619-7134, 978-954-9455, 978-619-7536)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Динко Генчев Стойчев управител Отговорно лице