Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Атлантис КЛ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Паренсов 29 карта
Телефони: (02)986-13-38
Факс: (02)929-75-14
Email: atlantiskl@tea.bg
Url: http://www.atlantiskl.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9621
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомира Въжарова Отговорно лице