Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Елена Николова
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Константин Величков 61 карта
Телефони: +359 878 745 485
Email: nikolowa9@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-619-90824
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Гл. ас. д-р Елена Николова Николова Отговорно лице