Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Данграфик
Адрес
Град: Варна  9010
Улица/квартал: ул. Д-р Железкова 23 ет. 3 ап. 34 карта
Телефони: +359 52 300 064
Факс: +359 52 300 064
Email: dangrafik@abv.bg
Тематики
Философия, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7530  (Стари кодове: 978-954-90429, 978-954-91125, 978-954-9418)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Даниела Иванова Василева управител Отговорно лице