Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Екслибрис студио
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Поп Харитон ап. офис 2 карта
Телефони: +359 62 521 052
Email: svetl@abv.bg
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Литература за жената
Статус
Активен
Кодове 978-619-90391
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна кнжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.wedbook.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Йорданова управител Отговорно лице