Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Философски факултет СУ "Св. Климент Охридски"
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 15 карта
Телефони: (02)987-10-46
Факс: (02)943-44-47
Тематики
Философия, Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-9344
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Александър Димчев Отговорно лице