Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дияна Василева Иванова
Адрес
Град: Добрич  9300
Улица/квартал: ул. Кирил и Методий 53 карта
Телефони: +359 888 322 509
Email: diyana13@abv.bg
Тематики
Философия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91235
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дияна Василева Иванова Отговорно лице