Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Читалище -1870
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 6-ти септември 35 ет. 4 карта
Телефони: +359 878 700 441
Email: foundation_shitalishte@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9508  (Стари кодове: 978-954-92225, 978-954-91691)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Михайлов Милов изп. директор Отговорно лице