Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АВАНГАРД
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: бул. Цар Симеон Велики 100 карта
Телефони: +359 894 612 180
Email: e.lazarov@avangard.top
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-247
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгений Димитров Лазаров управител Отговорно лице