Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Татяна Докова Тошкина
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Манастирски ливади-Запад, ул. Ралевица 86 ап. 4 карта
Телефони: +359 877 993 775
Email: spiritualdoctors@gmail.com
Url: http://www.spiritualdoctors.com
Тематики
Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90911
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Докова Тошкина Отговорно лице