Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Mary George
Адрес
Град: София  1616
Улица/квартал: ул. Куматa 75 Д карта
Телефони: +359 888 233 958
Email: mariageri@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91483
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Николова Георгиева Отговорно лице