Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кирило-Методиевски Научен Център БАН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 13 карта
П.К.: 432
Телефони: +359 2 987 02 61
Email: kmnc@bas.bg
Url: http://kmnc.bas.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-9787
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Славия Бърлиева директор Отговорно лице