Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рая
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: карта
Тематики
Математика и статистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9739  (Стари кодове: 978-954-90084)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветанка Борисова Стоилкова управител Отговорно лице
Цветан Благоев Отговорно лице