Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Светла Атанасова Димитрова
Адрес
Град: Пазарджик  4400
Улица/квартал: ул. Васил Левски 64 вх. В ет. 4 ап. 16 карта
Телефони: +359 888 525 106
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91091
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светла Атанасова Димитрова Отговорно лице