Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение Литературна къща
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: ул. Васил Левски 103 ап. 29 карта
Телефони: +359 886 833 967
Email: boris_minkov@yahoo.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика
Статус
Активен
Кодове 978-954-9824
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Минков председател Отговорно лице