Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Веселият Патиланец"
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Родопски извор 60 карта
Телефони: +359 899 999 099
Email: pol.alex2012@gmail.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7440
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Пламен Александров Отговорно лице