Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Я"
Адрес
Град: Ямбол  8600
Улица/квартал: ул. Руен 70 карта
Телефони: +359 884 464 605
Email: moniconi@abv.bg
Тематики
Поезия, Учебници за ВУЗ, История
Статус
Активен
Допълнителна информация
Издателство "Я" е импринт на ЕТ "Цонимони - Цоньо Русев"
Кодове 978-954-615
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Албена Методиева Нанева Лице за контакт
Цоньо Димов Русев Отговорно лице